Co spojuje Krizový Informační a Svolávací Systém s družstvem SDZP? Čtěte v našem rozhovoru s Janem Burianem.

Představíte nám prosím stručně Vaši firmu, co je Vaší misí a jaké jsou Vaše produkty/služby?

U mě je to trochu složitější, protože působím hned ve třech firmách. První je Trim Technology, která vyvíjí aplikace pro nejrůznější použití. Tato společnost nabízí hotová řešení a také vytváří software na zakázku. Druhou firmou, ve které působím, je SAFE Technology SAFETE, která nabízí software pro hromadná oslovení, a to jak hotová řešení (nejznámější je systém KISS), tak i řešení na míru. A poslední společností je 4services solutions, která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti telekomunikačních systémů a kontaktních center. Všechny tři společnosti sdílí společný koncept – naše know-how spočívá ve vývoji softwaru, aplikací a telekomunikací.

Jak náročné je řídit naráz tři firmy?

Popravdě řečeno, není to zrovna jednoduché, ale snažím se hledat spolupráci mezi firmami a neustále pracuji na zvyšování efektivity. Rozhodně to je výzva.

Kdy jste začali spolupracovat se SDZP družstvem a co bylo impulsem?

Naše seznámení s Honzou Paličkou (pozn. předseda SDZP družstva) bylo oproti současnosti ještě „po staru“, kdy se naše firmy fyzicky setkaly na veletrhu Invex, který se dříve konal na výstavišti v Brně a byl zaměřen na IT. Zjistili jsme, že máme společnou řeč, a postupně jsme začali spolupracovat.

Jak vnímáte, podle zkušeností s družstvem SDZP, sociální podnik?

Vnímám to jako podnik, který dává příležitost lidem se zdravotním postižením realizovat se a zároveň zkvalitnit jejich životní úroveň. Moje zkušenost s družstvem je taková, že SDZP nabízí širokou škálu služeb a možností, co mohou handicapovaní dělat. Uplatnění tu najdou jak zkušení pracovníci v technologické oblasti, tak i ti, kteří nejsou experti v IT a chtějí se realizovat na méně odborné pozici. To, co je hlavní přidaná hodnota družstva, je snaha nalézt pro handicapovaného takové pracovní uplatnění, aby se cítil komfortně, práce ho bavila a také ho motivovala posouvat se dále.

Vidíte při spolupráci i nějaké překážky?

Já mám rád v obchodu osobní setkání, takže jako malou překážku vnímám fyzickou vzdálenost našich firemních sídel (Praha-Děčín), ale v současnosti existuje nepřeberné množství kolaboračních nástrojů, které nám to usnadňují. 

Na čem konkrétně u vás zaměstnanci SDZP pracují?

Jsou to dvě oblasti. Systém KISS, kde zaměstnanci pomáhají modelovat krizové scénáře pro naše klienty i klienty SDZP. Jednoduše řečeno, jde o digitalizaci krizových bezpečnostních plánů. Podniky je často mají v papírové podobě a zaměstnanci SDZP je transformují do digitální podoby. Dá se říci, že je to odborná práce, ale důležité je znát ten postup a poté už jde o opakující se činnost. Druhá oblast je outsourcing call centra. Tady jde o variabilní službu, kdy se dodává technologie včetně operátorů a je zde i spoluúčast na distribuci.

Řeknete nám o systému KISS více? Jak funguje?

KISS, tedy krizový informační a svolávací systém je řešení, které umožňuje rychle a pohodlně dostat určitou informaci ke skupině lidí. Uplatní se v mimořádných krizových situacích, kdy je nutné okamžitě jednat, ale šetří čas a pomáhá i při každodenní rutině. Toto řešení se stalo po prosincovém tragickém incidentu na Filozofické fakultě v Praze velmi aktuálním a vnímám, že pro státní i komerční sféru je nyní bezpečnost velké téma a priorita.

Jste součástí pracovních skupin, které mají za cíl zlepšit bezpečnost na univerzitách ve státní sféře. Jaký je zde vývoj?

Co se týče krizového zabezpečení, je to oblast, kde nikdy není nic hotovo. Jde o kontinuální proces, který se neustále vyvíjí, a bohužel statistiky naznačují, že nebezpečí stále narůstá. Aktuálně ale velmi pozitivně vnímám skutečnost, že této problematice se nyní dává priorita a hledají se způsoby, jak zabezpečení firem a institucí financovat. Nicméně je třeba počítat s tím, že to bude delší proces, který dnes podporují i finance z dotačních příležitostí.

Jak hodnotíte spolupráci s SDZP?

Naše spolupráce je skvělá! Naprosto klíčová je skutečnost, že pokud se něco dohodne, tak to oboustranně platí. Jako další pozitivní věc vnímám skutečnost, že podporujeme lidi se zdravotním postižením, a to mě moc těší.

Co je pro Vás v tomto roce profesní prioritou a jak se Vám jí daří plnit?

Jak už jsem naznačil, aktuálně se nám otevřela stavidla v oblasti firmy SAFE Technology SAFETE. Systém KISS je velmi žádaný, a tuto divizi výrazně posilujeme. S tím jsou spojeny i obchodní aktivity, kde se daří KISS veřejně propagovat, a odezvy jsou velmi pozitivní. Tato oblast je tedy pro mě aktuálně velkou prioritou.

V čem má KISS výhodu oproti konkurenci?

Naší velkou výhodou je skutečnost, že jsme na trhu deset let, což znamená, že se za tu dobu do našeho řešení zapsala každá myšlenka na vylepšení od nás i od našich zákazníků. KISS navíc používá 70 % fakultních nemocnic, kde se systém denně prověřuje, a to definuje kvalitu tohoto produktu. Dovolím si říci, že především zkušenosti a kvalita produktu nás odlišují od konkurence, která se také trochu rozrostla, zejména po prosincovém neštěstí.

Co je podle Vás důležité pro úspěch na aktuálním trhu práce?

Zaměstnancům bych doporučil jednoduché pravidlo: dělejte to, co vás baví, a budete to dělat dobře. Když člověka práce baví a navíc jí rozumí, je to záruka úspěchu. Co se týče zaměstnavatelů, měli by motivovat a podporovat růst svých zaměstnanců, protože lidé mají tendenci se spíše podceňovat. Oboustranně platí, že by se neměli bát zkoušet nové výzvy!