Kde vznikla prvotní myšlenka založit družstvo a co jsou největší překážky v sociálním podnikaní?

Jak družstvo SDZP vzniklo? Co byl impuls jeho zrodu?

Naše družstvo vzniklo v roce 2003. Prvotní impuls byl návrat našeho blízkého přítele do Děčína, kterému se líbila vize a práce naší společnosti RCS-Net s. r. o., specializující se na IT a telekomunikace, kde jsme provozovali pult centrální ochrany, vlastní internetovou síť. Kamarád měl zkušenosti s družstevnictvím a tehdy přišel s nápadem vytvoření speciálního pracoviště pro osoby se zdravotním postižením. Nám se nápad líbil, a tak došlo na jeho realizaci. Vzniklo tedy 1. SDZP družstvo, které spojovalo technologické know-how a sociální poslání.

Jak hodnotíte jeho vývoj za celou dobu působení?

Naše družstvo započalo svou cestu s vizí a odhodláním, zaměřené na přípravu akreditací pro rekvalifikační kurzy určené pro zdravotně postižené. Tento krok byl prvním významným milníkem na naší cestě k poskytování nových pracovních příležitostí. První zaměstnanci družstva byli klíčoví při zrodu našeho e-shopu a zajišťovali jeho hladký chod. Velkým mezníkem pro nás pak bylo navázání spolupráce s uznávanou firmou Oriflame. Tento krok nejen potvrdil naše technické a personální kapacity, ale také nám otevřel dveře k vytvoření telefonického zákaznického centra. Následovala realizace našeho vzdělávacího programu, který úspěšně absolvovalo přibližně 24 zájemců. V téže době jsme pracovali na přípravě a vybudování technického zázemí, což vyvrcholilo spuštěním ostrého provozu s týmem 20 zaměstnanců během pouhých tří měsíců. Toto byl impuls pro převod technických pracovníků z RCS-Net do družstva a integraci činností původní společnosti do naší rozvíjející se struktury. 

Jak vnímáte vizi družstva a co je pro Vás největší přidaná hodnota SDZP?

Víme, že neustálé vzdělávání a rozvoj našich kolegů je zcela zásadní při uplatnění na trhu práce, který se neustále mění, proto je to pro nás priorita číslo jedna. Mnozí z našich zaměstnanců si u nás dokončilo středoškolské, a dokonce i vysokoškolské vzdělání. V technických oborech, kde je neustálý vývoj a změna, je klíčové udržet si odbornost a být vždy o krok vpřed. Díky naší společné práci a sdíleným hodnotám se nám během více než dvaceti let podařilo vybudovat výjimečný kolektiv, který je základem našeho úspěchu a inovace.

Co vnímáte jako největší překážku tohoto podnikání?

V podnikání čelíme mnoha výzvám, zejména nedokonalé legislativě, která komplikuje předvídání budoucího fungování. Přesto neúnavně hledáme řešení a adaptujeme se na měnící se podmínky, abychom zajistili stabilní a prosperující budoucnost pro naše družstvo.

Jak se vám daří překonávat překážky a krize?

Díky našemu širokému portfoliu služeb a neustálé snaze být o krok před konkurencí se nám daří úspěšně čelit krizím. Vymýšlení a implementace nových projektů nám umožňuje růst a rozvíjet se, čímž posilujeme naši pozici na trhu a zajišťujeme dlouhodobý úspěch.

Co vás na této práci těší?

Můj osobní přístup k práci vždy spočíval v radosti a touze dělat věci inovativně. Jsem hrdý, že tento přístup sdílí celý náš tým, což nás spojuje a posiluje v našem společném úsilí.

Co Vás osobně v životě nejvíce motivuje?

Jako člen Svazu českých a moravských výrobních družstev a tematické sítě sociálních firem TESSEA jsme svědky inspirativních příběhů našich zdravotně postižených kolegů, kteří našli smysl a uplatnění ve své práci. Tato pozitivní změna v jejich životech je neocenitelná a motivuje mě i celou firmu v naší práci.

Umíte relaxovat? Co Vás ve volném čase baví?

Po náročné práci je důležité najít čas na regeneraci. Já osobně najdu relaxaci při cyklistice a lyžování, což mi umožňuje uvolnit mysl a dobít baterky. Tato aktivní odpočinková činnost, zejména ve společnosti kamarádů, je pro mě zdrojem radosti a klidu.

Blíží se konec roku, co byste chtěl popřát Vašim zaměstnancům?

Na závěr bych chtěl popřát celému našemu týmu pohodové a klidné svátky. A do nového roku především hodně štěstí, zdraví a pocit spokojenosti jak v práci, tak v osobním životě.  Věřím, že i v příštím roce budeme nadále dosahovat úspěchů a překonávat výzvy, které nás čekají.