Povídali jsme si se starostou České Kamenice o vyloučených lokalitách, kamerovém systému i digitálních kompetencích.

Jan Papajanovský je starostou města Česká Kamenice již druhé volební období a zabývá se především agendou regionálního rozvoje. Zároveň působí jako doktorand na Právnické fakultě UK, kde se věnuje dotačnímu právu.


Jak vnímáte dle Vašich zkušeností spolupráci města se sociálním podnikem SDZP družstvo?
Spolupráce mezi SDZP a městem Česká Kamenice fungovala ještě před mým nástupem do úřadu starosty, od roku 2006. Po seznámení se s tímto partnerem mě překvapil sociální rozměr fungování tohoto podniku a moc se mi líbilo, že můžeme pomoci lidem s handicapem tím, že jim umožníme pracovat ve smysluplné oblasti a pomáhat jim nejen ekonomicky, ale i tím, že jsou součástí běžného pracovního prostředí. Proto je pro nás prioritou udržet tuto spolupráci.


Na čem konkrétně zaměstnanci SDZP u vás pracují?
Lidé z družstva mají na starosti kamerový systém, tedy zhruba 15 kamer, které dohlížejí na veřejné prostranství. Jejich úkolem je nejen monitorovat dění, ale také zpracovávat záznamy ve chvíli, kdy se na kamerách děje něco nekalého. Jsou také v úzkém kontaktu s policií, které kamerový systém pomáhá odhalovat přestupky a trestnou činnost ve městě.


Má pro město kamerový systém smysl?
Určitě. Jednak má preventivní funkci, takže snižuje počty spáchaných nekalostí. A když už dojde k nějakému problému, díky kamerám je policie na místě v řádu minut. Ročně evidujeme zhruba stovku takových výjezdů a desítky případů, kdy se díky kamerám podaří odhalit nějaký přestupek nebo trestný čin.


Česká Kamenice se dlouhodobě potýká s problematikou sociálních lokalit, jak se daří tento problém řešit?
V rámci Plánu sociálního začleňování podnikáme řadu kroků, které mají za cíl zlepšit stav a vzhled zanedbaných vyloučených lokalit a poskytnout lepší nabídku příležitostí pro kvalitní práci a život. Zaměřujeme se hodně na práci s dětmi, máme nízkoprahové centrum, které navštěvuje až 200 klientů. Posílili jsme terénní sociální služby a v některých problematických bytových domech pracujeme s celými rodinami, kde se snažíme, aby rodiče pracovali a děti chodily do školy. V budoucnu se chceme s finanční pomocí státu zaměřit i na výkup domů v problémových lokalitách, abychom mohli mít vliv na skladbu nájemníků.


Jak celkově hodnotíte spolupráci s družstvem?
Jsme moc spokojeni. Družstvo vnímáme jako odborníky v oblasti zabezpečovacích a technologických systémů, včetně zajištění a obsluhy dohledového centra, a proto se na ně obracíme i v situacích, kdy řešíme nákup nových kamer. Navíc je to pro nás ekonomicky výhodné, protože uplatňujeme tzv. náhradní plnění. Jako třešničku na dortu vnímám komunikaci a ochotu řešit jakékoliv problémy.

Jaké překážky při spolupráci vnímáte?
Co se týče družstva, tak mě žádná nenapadá. Obecně ale vnímám určitou nepřízeň státu vůči sociálním podnikům a všímám si, že je velmi těžké udržet stabilitu firmy.


Co je pro Vás letos profesní prioritou?
Myslím, že mám dvě takové prioritní oblasti. První jsou investiční projekty, protože máme v Kamenici rekordní investiční rok, kdy startují projekty v hodnotě 160 milionů korun a zároveň jsou v chodu a finišují i další projekty v hodnotě 80 milionů korun. Mým úkolem je pohlídat, aby vše šlapalo bez zádrhelů. Druhou oblastí, která je pro mě důležitá, je úspěch v krajských volbách, kde jsem lídrem Starostů pro Ústecký kraj a jsem kandidátem na hejtmana kraje.


Zmínil jste realizaci dotačních projektů, který se Vám nejvíce líbí?
Moc se těším na letošní dokončení cyklostezky mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem, s odbočkou na Prysk. Lidem to ušetří čas, zvýší jejich bezpečí a zároveň tyto místa propojí. Další zajímavý projekt je vznik kulturního a kreativního centra, které vznikne v polovině roku 2026 v budově starého kina.


Co je podle Vás důležité pro úspěch na aktuálním trhu práce?
Digitální kompetence vnímám jako takový „must have“ dnešní doby. Důležité je ale zmínit, že to neznamená zanedbání všech ostatních dovedností, které se ve školách učí, ale vnímat IT jako pomocný nástroj a průřezové téma všech ostatních vzdělávacích oblastí. Jako další podstatnou schopnost vidím ochotu a vůli se celoživotně vzdělávat, protože rychle se měnící trh práce vyžaduje určitou flexibilitu.


Jste velmi pracovně vytížen, dokážete najít čas na odpočinek?
Jsem toho názoru, že abych byl opravdu produktivní a prospěšný, relaxace je naprostou nutností. Rád odpočívám aktivně a pohybem, momentálně trénuji na běžecký maraton. Také mě baví cestování, a když si chci opravdu odpočinout, sáhnu po počítačové hře, aktuálně je to Europa Universalis 4.