ČSOB je náš dlouholetý partner, který nám významně napomáhá plnit naši vizi. O integraci handicapovaných v ČSOB a o spolupráci s SDZP jsme si povídali s Alešem Bursíkem, výkonným manažerem Zpracování operací ČSOB v Hradci Králové.

Jaké byly začátky ČSOB ve spolupráci se sociálními podniky?

Úplné počátky spolupráce se sociálními podniky začaly v roce 2008. Tehdy šlo o externí spolupráci se sociálním podnikem z Pardubicka. Myšlenka plně integrovat handicapované do našeho týmu vznikla  zhruba o 10 let později. Udělali jsme si průzkum, vytipovali čtyři firmy a vykročili jsme na tuto cestu. Jedním z podniků bylo i právě SDZP družstvo.

Jak se podařilo handicapované integrovat? Potýkali jste se s předsudky?

Ano, určité obavy tam byly, je to ale pochopitelné, protože v této oblasti naši manažeři neměli tolik zkušeností. A jelikož každý manažer musí plnit své plány a udržet výkon týmu, tak bylo nutné o tom hodně diskutovat a přesvědčovat je. Nakonec se to podařilo. A dnes si troufám říct, že už stěží poznáte, kdo je v týmu ze sociálního podniku a kdo je zaměstnanec ČSOB.

Na čem konkrétně lidé s OZP pracují?

Tato oblast prošla velmi zásadním vývojem. Začínali jsme na jednoduchých administrativních úkonech a postupně přecházeli ke složitější agendě. Pro konkrétnější představu to mohou být úkony, jako např. příjem dokladů a požadavků, jejich evidence nebo zpracování došlých dokumentů/požadavků. Dnes pracovní náplň směřuje až do oblasti inteligentní procesní automatizace, kde např. pracovníci spravují a vyhodnocují procesy softwarových robotů nebo testují software interních aplikací banky a evidují defekty.

Vidíte uplatnění našich pracovníků i v dalších  oblastech  v rámci banky?  

IT je určitě obor, který má nejen u nás v bance velkou budoucnost. S rostoucí digitalizací dokážeme obstojně nahradit některé běžné pracovní úkony a tím si částečně „uvolnit ruce“. To má ale pochopitelně dopad na nárůst i zatížení jiných oddělení, zejména našeho IT. Směr, kterému se nyní intenzivně věnujeme, je rekvalifikace, motivace a vzdělání zaměstnanců, kteří tyto technologie budou schopni spravovat, testovat, nebo ještě lépe i navrhovat.

Jaký byl vývoj spolupráce s SDZP družstvem?

SDZP družstvo jsme oslovili na doporučení MPSV v roce 2019 a necelý rok na to jsme již integrovali do týmu čtyři handicapované přímo tady z regionu, kteří pracovali na fakturacích a digitalizaci dokumentů. Protože jsme věděli, že specializací SDZP jsou právě technické obory, tak jsme u nich poptali i klienty, kteří by mohli pracovat v oblasti robotizace. To se nakonec díky rekvalifikaci podařilo. Spolupráce na dálku funguje parádně a je to pro nás určitý vzor a tzv. “proof of concept”, že lze dobře spolupracovat i přesto, že tady s námi fyzicky nejsou. Aktuálně spolupracujeme s 15 klienty SDZP a to napříč bankou v různých odděleních (Back-office, útvar Inteligentní procesní automatizace, Klientské centrum) a z toho 14 lidí spolupracuje právě na dálku.

Jak vidíte budoucnost spolupráce se sociálními podniky?

Rád bych pokračoval v tom, co se nám nyní daří: zvyšování kvalifikace, rekvalifikace a možnost spolupráce “remote”, tedy distančně. IT oblast, nabízí pro (nejen) handicapované uplatnění a je skvělé, když toto sociální podniky reflektují.